เอกสารนำเสนอ

Email ThisPrint This

เอกสารนำเสนอล่าสุด

อื่นๆ
Information on SPRC's 2019 Turnaround and Inspection (T&I), Capacity Increase Event and Reliability Projects

วันที่: 13 มี.ค. 2562

ขนาดไฟล์: 2.29 Mb.


ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561

วันที่: 25 ก.พ. 2562

ขนาดไฟล์: 4.30 Mb.


ดาวน์โหลด

การประชุมนักวิเคราะห์

วันที่ ขนาดไฟล์ PDF
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 25 ก.พ. 2562 4.30 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2561 05 พ.ย. 2561 4.07 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2561 16 ส.ค. 2561 3.97 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2561 11 พ.ค. 2561 3.35 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560 14 ก.พ. 2561 3.30 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2560 07 พ.ย. 2560 3.01 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2560 15 ส.ค. 2560 3.59 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2560 08 พ.ค. 2560 3.23 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559 16 ก.พ. 2560 3.19 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2559 14 พ.ย. 2559 2.07 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2559 15 ส.ค. 2559 2.16 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2559 29 เม.ย. 2559 1.98 Mb. ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558 19 ก.พ. 2559 1.89 Mb. ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วันที่ ขนาดไฟล์ PDF
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561 25 ก.พ. 2562 4.27 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2561 06 พ.ย. 2561 4.10 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2561 16 ส.ค. 2561 3.97 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2561 11 พ.ค. 2561 4.04 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 14 ก.พ. 2561 4.45 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2560 06 พ.ย. 2560 2.96 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560 15 ส.ค. 2560 2.92 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2560 12 พ.ค. 2560 2.95 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 16 ก.พ. 2560 3.16 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2559 11 พ.ย. 2559 1.96 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2559 15 ส.ค. 2559 1.94 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2559 12 พ.ค. 2559 2.08 Mb. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 07 มี.ค. 2559 1.89 Mb. ดาวน์โหลด

อื่นๆ

วันที่ ขนาดไฟล์ PDF
Information on SPRC's 2019 Turnaround and Inspection (T&I), Capacity Increase Event and Reliability Projects 13 มี.ค. 2562 2.29 Mb. ดาวน์โหลด
SPRC in SET in the city 19 พ.ย. 2560 3.03 Mb. ดาวน์โหลด