เยี่ยมชมกิจการ

Email ThisPrint This
เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 1 (21 พฤษภาคม 2562) PDF ZIP
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 2 (24 พฤษภาคม 2562) PDF ZIP
เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 1 (4 มิถุนายน 2561) PDF ZIP
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 2 (11 มิถุนายน 2561) PDF ZIP
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 3 (18 มิถุนายน 2561) PDF ZIP
เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม PDF ZIP
เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
หนังสือเชิญเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) PDF
แบบฟอร์ม สมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) PDF
กำหนดการ และรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 1 (20 มิถุนายน 2559) PDF ZIP
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมรอบที่ 2 (5 กันยายน 2559) PDF ZIP