ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Email ThisPrint This

หากท่านมีข้อสงสัยต่างๆ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : 1. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ (ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง)
2. นางสุทธนุช กิตติพงษ์วิเศษ (ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์)
3. นางจุฑาทิพ พาชิยานุกูล (ผู้ช่วยผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์)
4. นางสาว ประภัสสร บุญบันดล (นักลงทุนสัมพันธ์)
ที่อยู่: บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย 21150
โทรศัพท์: +66 (0) 38 699 887, +66 (0) 38 699 927
อีเมล์: ir@sprc.co.th
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์: * 
ที่อยู่:
ข้อความ: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้