ปฏิทินและกิจกรรมนักลงทุน

Email ThisPrint This

การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ


วันที่ กิจกรรม
6 ก.ย. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ บล.หยวนต้า
31 ส.ค. 2561 ไทยแลนด์โฟกัส 2561
7 มิ.ย. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ
14 พ.ค. 2561 ประชุมกับสื่อมวลชน
20 เม.ย. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
26 ก.พ. 2561 ประชุมกับสแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน
23 ก.พ. 2561 Deutsche TISCO - Thailand Energy & Petrochem Corporate Day

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน - ต่างประเทศ


วันที่ กิจกรรม
20-21 ก.ย. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์
8-9 มี.ค. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์
15-16 มี.ค. 2561 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง

งานแถลงผลการดำเนินงาน


วันที่ กิจกรรม
6 พ.ย. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2561
5 พ.ย. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2561
16 ส.ค. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2561
16 ส.ค. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2561
11 พ.ค. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2561
11 พ.ค. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2561
14 ก.พ. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 4/2560 และ ผลการดำเนินงานปี 2560
14 ก.พ. 2561 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 4/2560 และ ผลการดำเนินงานปี 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมอื่นๆ


วันที่ กิจกรรม
5 ก.ค. 2561 ภัทร เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
21 มิ.ย. 2561 โกลด์แมน แซคส์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 2561 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 3
11 มิ.ย. 2561 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2
4 มิ.ย. 2561 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1
5 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน - ภายในประเทศ


วันที่ กิจกรรม
19 ต.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดโดย KGI Securities
10 ต.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ จัดโดย RHB Securities
29 ส.ค. 2560 ไทยแลนด์โฟกัส 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Phatra Securities
3 ก.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์ของกองทุนภายในประเทศ จัดโดย Phatra Securities
17-19 พ.ค. 2560 เดินสายประชาสัมพันธักับนักลงทุนรายย่อย ที่จังหวัด หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน - ต่างประเทศ


วันที่ กิจกรรม
6 ธ.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง
19-20 ก.ย. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์
21 ส.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง
27-28 มี.ค. 2560 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์

งานแถลงผลการดำเนินงาน


วันที่ กิจกรรม
6 พย. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2560
6 พย. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ส.ค. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2560
15 ส.ค. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 พ.ค. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
8 พ.ค. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2560
16 ก.พ. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประจำปี 2559
16 ก.พ. 2560 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ประจำปี 2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมอื่นๆ


วันที่ กิจกรรม
16 - 19 พ.ย. 2560 Set in the City
25 พ.ค. 2560 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2
22 พ.ค. 2560 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1
05 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน – ภายในประเทศ


Date Event
1-2 ก.ย. 2559 ไทยแลนด์โฟกัส 2559

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน – ต่างประเทศ


วันที่ กิจกรรม
5-9 ธ.ค. 2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3-4 ต.ค. 2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง
29-30 ก.ย. 2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์
24-25 สค. 2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศญี่ปุ่น
30-31พ.ค.2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศฮ่องกง
29 ก.พ.- 1 มี.ค. 2559 ประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ที่ประเทศสิงคโปร์

งานแถลงผลการดำเนินงาน


วันที่ กิจกรรม
11 พย. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 3/2559
11 พย. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 3/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ส.ค. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 2/2559
15 ส.ค. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 2/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 พ.ค. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 1/2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 เม.ย. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไตรมาสที่ 1/2559
7 มี.ค. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ประจำปี 2558 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
19 ก.พ. 2559 แถลงผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประจำปี 2558

กิจกรรมอื่นๆ


วันที่ กิจกรรม
16 ธ.ค. 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
5 ก.ย. 2559 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 2
20 มิ.ย. 2559 ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รอบที่ 1
26 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559