ติดต่อนักวิเคราะห์

Email ThisPrint This
รายชื่อนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อีเมล์
คุณคมสัน สุขสำราญ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Mr.Mayank Maheshwari Morgan Stanley asia (singapore) pte
คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกรรณิกา สยามวาลา บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณธนพร วิศรุตพงษ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุวัฒน์ สินสาฎก บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณณภัทร จันทรเสรีกุล บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
Jitra Amornthum บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณสุพพตา ศรีสุข บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณจักร เรืองสินภิญญา บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณกวีวิทย์ กวิลวิทยานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณจักรพงศ์ เชวงศรี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
Abhishek Nigam Nomura Equity Research
คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด